Choi Trau 2016 Do Son Hai Phong

Published on Friday, February 24, 2017 Choosed by Rosa Wynn

Chọi trâu Đồ Sơn Hải Phòng 2016 (Vòng chung kết - 9/8 Âm lịch).

These video credited to: https://www.youtube.com/watch?v=t_C_V1Y4HNk

[spp_relatedpost_terms count= 20]