Chung Ket Hoa Hau 2016

Published on Monday, February 27, 2017 Choosed by Angela Macmillan

Đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2016, HH Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú, Huỳnh Thị Thùy Dung

These video credited to: https://www.youtube.com/watch?v=NWk9ffm63Sw

[spp_relatedpost_terms count= 20]