Dai Bieu Le Trong Nghia

Published on Monday, February 27, 2017 Choosed by Melynda Wirta

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói về sự lệ thuộc của kinh tế Việt Nam với kinh tế Trung Quốc.

These video credited to: https://www.youtube.com/watch?v=gBInmPm7LtI

[spp_relatedpost_terms count= 20]